×
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > เรียนภาษา > เรียนภาษาจีน > Chinese | เรียนภาษาจีนกลางแบบส่วนตัว
Chinese | เรียนภาษาจีนกลางแบบส่วนตัว
Wish List
เรียนภาษาจีนกลางแบบส่วนตัว สามารถเลือกเรื่องที่จะเรียน วัน และเวลา ได้ ค่าเรียนชม. ละ 850 บาท ลง 10ชม. ขึ้นไปลด 10% ขั้นต่ำในการสอนแต่ละครั้ง 2 ชม.
8,500.00 ฿
เลือกจำนวน
คอร์สที่เกี่ยวข้อง
สอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย เน้น 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาในระดับที่ 1 ทั้งหมด 40 ชั่วโมง แต่แบ่งเป็น 2 ครั้งๆ ครั้งละ 20 ชม. หนังสือที่ใช้เป็น ฮั่นอวี่เจียวเฉิง (Hanyu Jiao Cheng: 汉语教程 1-1) ราคาตำราไม่ได้รวมอยู่ในค่าเรียน
4,900.00 ฿
สอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่พอมีพื้นฐานมาบางหรือเรียนระดับ 1 มาแล้ว เรียน ทั้งหมด 30 ชั่วโมง หนังสือที่ใช้เป็น ฮั่นอวี่เจียวเฉิง (Hanyu Jiao Cheng: 汉语教程 1-2) ราคาตำราไม่ได้รวมอยู่ในค่าเรียน
7,350.00 ฿
สอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่พอมีพื้นฐานมาบางหรือเรียนระดับ 1และ2 มาแล้ว เรียน ทั้งหมด 20 ชั่วโมง หนังสือที่ใช้เป็น ฮั่นอวี่เจียวเฉิง (Hanyu Jiao Cheng: 汉语教程 2-1) ราคาตำราไม่ได้รวมอยู่ในค่าเรียน
4,900.00 ฿
สนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ระดับ 1 เน้น 3 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมง แต่แบ่งเป็น 2 ครั้งๆ ครั้งละ 20 ชม. ตำราที่ใช่ Short-Term Spoken Chinese; Threshold Vol.1 汉语口语速成;入门篇 [上]) ราคายังไม่รวมค่าตำรา
4,900.00 ฿
สนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่พอมีพื้นฐานภาษาจีนบาง ระดับ 2 เน้น 3 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง ตำราที่ใช่ Short-Term Spoken Chinese; Threshold Vol.1 汉语口语速成;入门篇 [下])ราคายังไม่รวมค่าตำรา
7,350.00 ฿
คอร์สภาษจีนขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลักสูตรเร่งรัด 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน (แต่มีประสบการณ์การทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีนมาพอสมควรแล้ว) เรียนทั้งหมด 36 ชม.
10,500.00 ฿
คอร์สภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลักสูตรเร่งรัด 2 สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน การเรียนภาษาจีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนระดับ 3 (HSK 3) เรียนทั้งหมด 36 ชม.
10,500.00 ฿
คอร์สนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่พิจารณาการรับสมัครแอร์-สจ๊วต เป็นภาษาจีน เรียนทั้งหมด 15 ชม.
4,500.00 ฿
ภาษาจีนสำหรับสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) เปิดสอนสำหรับเตรียมสอบระดับ 1-4 แต่ละระดับใช้เวลา 20 ชม. คลาสเรียนทุกวันอาทิตย์ ครั้งละ 2 ชม. ทั้งหมด 10 ครั้ง ราคาเป็นต่อแต่ละระดับ
5,900.00 ฿
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับการประกอบอาชีพธุรกิจ เพื่อให้สื่อสารกับคนจีนได้ เนื้อหาจะเน้นไปที่การทักทาย และการเจรจาธุรกิจอย่างถูกวิธีกับคนจีน หลักสูตร 20 ชม. คลาสมีเฉพาะวันอาทิตย์ ครั้งละ 2 ชม. ทั้งหมด 10 ครั้ง
5,900.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.